Zijn hoge doseringen in voedingssupplementen veilig?


Om optimaal te kunnen profiteren van voedingssupplementen is van belang welke dosering van een desbetreffende vitamine of mineraal aanwezig is. Daarvoor wordt vaak gekeken naar de referentie inname (RI) die op het etiket vermeld staat. In sommige gevallen bevat een supplement meer dan 100% van de RI. Dit hoeft een reden tot zorg te zijn. In dit artikel leggen we je uit wat de RI is, waarom deze geen bovengrens vertegenwoordigt en dat hoge doseringen geen reden tot zorg zijn.

Onderwerpen in dit artikel

  • Wat is de RI?
  • De maximale (veilige) bovengrens
  • Conclusie: hoge doseringen zijn geen reden tot zorg!

Wat is de RI?

De referentie inname (RI) een richtlijn die wettelijk is vastgesteld door de Europese Commissie en geeft aan hoeveel vitaminen en mineralen er nodig zijn voor een gemiddeld persoon om gezond te blijven en ziekte te voorkomen. Het gaat hierbij dus om een gemiddeld persoon waarbij geen rekening wordt gehouden met overige kenmerken zoals leeftijd, geslacht en overige persoonlijke omstandigheden. De Europese Commissie stelt deze waarden vast aan de hand van studies door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA). Dit is het advies orgaan van de Europese Commissie. In Nederland kennen we de Gezondheidsraad die voedingsnormen vaststelt. In de meeste gevallen neemt de gezondheidsraad de adviezen van de EFSA over. De Gezondheidsraad stelt in Nederland een aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) vast. Dit betreft net als de RI de hoeveelheid vitaminen of mineralen die nodig zijn om gezond te blijven. Het verschil is dat er bij de ADH wel met sommige persoonlijke factoren rekening wordt gehouden zoals het geslacht, de leeftijd en een specifieke situatie zoals zwangerschap. Hierdoor kunnen de RI en de ADH voor eenzelfde vitamine of mineraal verschillen. Tegenwoordig is het alleen nog maar toegestaan om de RI te gebruiken op het etiket van een supplement om verwarring te voorkomen. De ADH zul je daarom niet vaak meer tegenkomen.

De maximale (veilige) bovengrens

De RI is niet hetzelfde als de maximale toegestane inname. In bijna alle gevallen ligt de maximale toegestane bovengrens stukken hoger. Met de maximale toegestane bovengrens wordt de grens bedoeld tot waar inname van de voedingsstof veilig is zonder risico op schadelijke effecten. De RI wijkt hier dus in het grootste deel van de gevallen vanaf. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hanteert strenge veiligheidseisen waaronder ook de maximale hoeveelheden die een supplement mag bevatten. In Nederland valt de dosering van een supplement daarom altijd onder de maximale bovengrens.

Conclusie: hoge doseringen zijn geen reden tot zorg!

Doseringen boven de RI zijn geen enkele reden tot zorg, er zijn voedingssupplementen met een RI van boven de 1000%. Belangrijk is wel dat de dosering binnen de vastgestelde maximale bovengrens valt. Dit zal in Nederland altijd het geval zijn omdat doseringen in voedingssupplementen streng worden gecontroleerd. De RI biedt een referentiepunt maar zoals eerder genoemd wordt bij de RI geen rekening gehouden met persoonlijke factoren, zoals leeftijd of geslacht. Specifieke omstandigheden of de soort voedingsstof kunnen reden zijn om dagelijks meer dan de RI binnen te krijgen.https://www.perfecthealth.nl/zijn-hoge-doseringen-in-voedingssupplementen-veilig/