Privacy Policy

Privacybeleid voor de website Herbalorifa

Laatst bijgewerkt: 14-05-2023

Dit privacybeleid beschrijft hoe Herbalorifa (“wij”, “ons” of “onze”) persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en beschermt wanneer u onze website herbalorifa.nl bezoekt. We streven ernaar uw privacy te respecteren en uw persoonlijke informatie te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen, zoals uw naam, e-mailadres en IP-adres. We verzamelen deze gegevens op verschillende manieren, zoals wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, een reactie achterlaat op een artikel of contact met ons opneemt via het contactformulier.

Hoe gebruiken we uw gegevens?

We gebruiken de verzamelde gegevens om de volgende doeleinden:

  1. Om u te voorzien van de gevraagde diensten, zoals het verzenden van nieuwsbrieven en het beantwoorden van uw vragen via het contactformulier.
  2. Om de gebruikerservaring op onze website te verbeteren en te personaliseren.
  3. Om statistische analyses uit te voeren en trends te volgen op basis van geaggregeerde gegevens.
  4. Om de veiligheid en integriteit van onze website te waarborgen en te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of ongeoorloofd gebruik.

Met wie delen we uw gegevens?

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met betrouwbare derde partijen die ons helpen bij het beheren van onze website en het verlenen van diensten aan u, zoals e-mailmarketingplatforms. Deze derde partijen zijn contractueel verplicht om de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw gegevens te waarborgen en mogen uw gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met onze instructies.

We zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verhuren of anderszins openbaar maken aan derden, tenzij we uw toestemming hebben of wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

Hoe beschermen we uw gegevens?

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We streven ernaar ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerd personeel toegang heeft tot uw gegevens en dat alle medewerkers die toegang hebben tot uw gegevens gebonden zijn aan strikte vertrouwelijkheidsverplichtingen.

Uw rechten

U heeft het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens die we over u bewaren, om onjuiste gegevens te corrigeren, om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en om de verwijdering van uw gegevens te verzoeken. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die onderaan dit privacybeleid worden vermeld.

Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar andere websites die niet onder dit privacybeleid vallen. We zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van deze websites. We raden u aan het privacybeleid van elke website te lezen voordat u persoonlijke gegevens verstrekt.

Wijzigingen in het privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om rekening te houden met wijzigingen in onze bedrijfsvoering of wettelijke vereisten. Eventuele wijzigingen in het privacybeleid worden op deze pagina geplaatst en de datum van de herziening wordt bovenaan de pagina vermeld.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via de volgende contactgegevens:

Herblorifa, Bijlmerdreef 911102 BP Amsterdam, HansG@herbalorifa.nl

We zullen ons best doen om uw vragen en zorgen zo snel mogelijk te beantwoorden.